twitter
rss


Неуробиолошка основа коју дете доноси на свет рођењем тек у интеракцији са средином омогућује да се говор формулише у смислу пуновредне комуникације. Иако је говор везан за кортикалну активност он се не може развити без покретача који се налазе у социјалном пољу. Како комуникација представља константну, симултану и узајамну интеракцију преношења информација са једног на другог човека, она представља шири појам од појма говора и за  разлику од њега обухвата све врсте односа, како вербалне тако и невербалне између две индивидуе. Неминовно је да песме за децу имају великог значаја у функцији развоја говора, стога препорука је логопеда читати деци. Драгана Џенопољац и Данијела Родић осмислиле су песме за децу које ће помоћи у процесу проговарања детета. Илустрације, које су дело Викотрие Кресанко, помоћи ће причању прича на основу слика и привући пажњу детета јер обилују јарким бојама.


Почетак говора се везује за први неартикулисани глас, а према мишљењу научника, говор почиње да се учи од тренутка када је беба заплакала. Ово је почетак прелингвистичке фазе развоја говора. Крик и плач представљају прву вокализацију новорођенчета. На тај начин дете ступа у контакт са социјалном средином. Када се преко плача и храњења створи лук повратне спреге између бебе и мајке, то је знак да се развија аудиовизуелни систем.


Од првог до четвртог месеца живота период гукања који је веома важан за развој затвореног и отвореног „feed back система као и развој моторике отворених органа. Када дете кроз отворени систем повратне везе ухвати неки елемент говора оно га убаци у свој затворени круг и увежбава док га не аутоматизује. Први гласови који се у овом периоду јављају представљају неодређене вокале и гласове везане за покрете усана и корена језика. Од четвртог до шестог месеца настаје период брбљања. У овом периоду су говорне активности повећане. Настаје експанзија у гласовним варијацијама. То представља могућност да дете научи било који јеик на свету и усвоји фонетску структуру. Од шестог до десетог месеца говор је у фази тепања. У почетку је оно једноставно да би на крају овог периода постало двослоговно. Непрестаним понављањем једнослоговних и вишеслоговних гласова група аутоматизују се покрети говорних органа и пречишћавају се неке аудитивне представе о гласовима. Изговор гласова се постепено приближава изговору лица која су највише у контакту са бебом.


Сматра се да је дете проговорило кад први пут свесно употреби реч. Свесном употребом прве речи завршава се прелингвистичка и почиње лингвистичка фаза развоја говора. Како би се подспешио прелазак из прелингвистичке фазе развоја говора у лингвистичку фазу, важно је разговарати са дететом језиком који нам је познат (без упрошћавања гласова, како не би дошло до поремећаја у говору, пример: дислалија). 


Стога, Логопедове песмице за проговарање на наилазе на употребу управо у овој фази развоја говора. Књига се састоји од 70 кратких, ритмичких песмица које су пажљиво осмишљене не би ли се рецитовале, певале, певушиле. Игра вокалима, који се налазе у основи прелингвистичке фазе развоја говора, је осмишљена тако да песме обилују вокалима које дете познаје а који представљају основу за прелазак у лингвистичку фазу развоја говора. Приметан је број песама које говоре о члановима породице не би ли дете научило га погледом, а касније и речју да назив особи која се налази у његовом непосредном окружењу. Песме које говоре о животињама помоћи ће именовању истих кроз мелодију која се сама намеће. Наравно, ту су и песме које говоре о навикама детета и које ће помоћи преласку из фазе у фазу, не само што се развоја говора тиче, већ и развоја навика уопште. Читајући књигу, која је богато илустована, песмицу по песмицу и гладајући илустрацију за илустрацијом дете ће своју перцепцију света проширити до граница сопствене спознаје. Редослед песама, чини се, као да прати развој детета, од фазе гукања до фазе одвикавања од ноше. Осмишњене су тако да се лако памте и још лакше употпуњују мимиком, те ће дете, учећи по моделу спознати основе матерњег језика и употпунити свој фонд речи не само на основу песама већ и на основу илустрација. Од знања страног језика родитеља зависи хоће ли се потрудити да преведе песмице, не би ли дете постало билингвално, што је пожељније за овај узраст. Успут, песме се лако преводе јер је фонд речи ограничен на фонд којим би дете требало да овлада до треће године живота. Имајући у виду да су научна истраживања доказала да се интелигенција развија управо до треће године, примена ове књиге представља инвестицију у развој детета за животно путовање.


П.С. Говор је одувек привлачио велико занимање многих научника који су се бавили развојем деце и његовог говора. Логопеди, који касније имају велику улогу у отклањању аномалија у говору деце, осмислили су књигу не би ли дошло до аномалије у говору. Правилном употребом књиге код детета се може развити много више од фонда речи којима обилује речник детета. Кажу да слика говори више од хиљаду речи, ми сматрамо да ова књига говори све језике света уколико знате да је правилно примените са вашим дететом.

Jeлена Стошић Јовић, М.Sc.


0 коментара:

Постави коментар