twitter
rss

Знате онај осећај када упознате некога ко воли оно чиме се бави? Или сте заборавили какав је то осећај? Кажу да смо, ми одрасли, заборавили како је бити дете и како се радовати малим стварима. Кажу. У океану оних што говоре о одрастању, имала сам част да упознам даму, која је све само не одрасла особа. Немојте погрешно да ме схватите, али она је она врста одраслих особа која зна одговор на следеће питање:

Слика пронађена на Интернету

Уколико желите да проверите свој вид, прочитајте још једном: Зашто не би требало да одрастемо?

Она је особа која зна да се радује малим стварима. 
Она је особа која зна да обрадује друге.
Она је Ана Гашевић.

Лево: Ана Гашевић; 
десно: Јелена Стошић (Учитељица која не жели да одрасте)


Зашто је баш ова Ана важно име у васпитно-образовном процесу? 
Зато што нам је направила Календарка Свезналка. 

                1.       Ко је Календарко Свезналко и како је настао?

Календарко Свезналко је играчка и дидактичко наставно средство. Кроз игру деца усвајају много знања. Календарко Свезналко је настао као лична жеља да својој деци (четири и пет година старости) пронађем начин како би научила дане у недељи, месеце, годишња доба...да научимо шта ћемо обући, нађемо начина како да организујемо своје време, где ћемо ићи, које су наше обавезе данас; па сам спојила своје звање (дипломирани педагог) са жељом да деци дам наставно-дидактичко средство којим ће моћи сваки дан да се играју и да науче многе ствари.


2.       O чему сте размишљали када сте цртали, пројектовали и правили Календарка Свезналка? Са којом намером је створен?
Створен је управо са намером да се деци, узраста од четири до девет година, олакша процес учења. На овај начин ће лакше усвојити знања о појмовима дана у недељи, недеља у месецу, месеци у години, појам годишњих доба; усвоје знања о временским приликама; схвате шта ће обући у зависности од годишњег доба и временске прилике,  усвоје знања о обавезама које имају у току дана (да уче, иду у госте,иду на прославу рођендана); усвоје знања о верским празницима; препознају и знају да искажу своја осећања. Једна од идеја је била и да науче да читају и броје (ако буду почели да пребројавају дане у недељи, онда ће и научити дане у недељи).Циљ му је да помогне деци да усвоје основна знања календара, које им је и поред брзог технолошког развоја преко потребно и има за циљ да деца баш кроз игру и развој моторике, кроз покрете та знања и усвоје.3.       Да ли је Календарко Свезналко био потвргнут некој врсти испитивања/истраживања?
Календарко свезналко је наставно средство, дидактички материјал и играчка и као такав унет је у евиденцију ауторских дела и сродних права и депонован је у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије под деловодним бројем А-0173/2015. Такође Календарко поседује и потврду Центра за испитивање намирница д.о.о, о Здравственој исправности предмета опште употребе ИГП-В-00004 према коме је Календарко свезналко, интерактивна играчка – дидактички материјал, да са аспекта испитаних параметара испуњава услове, прописе.
Стручна лица која су до сада имали прилке да се уживо на презентацији сусретну са Календарком свезналком истичу да је Календарко сјајно дидактичко средство, са широким спектром намене и да је веома функционалан. Још једана од потврда његовог значаја и примењивости је тај да поносни власници истог истичу да су веома задовољни његовом применом у раду са децом као и да су деца веома лепо прихватила рад на Календарку свезналку, свакодневно га користе и радом на њему усвајају нова знања.  Такође бих додала да су на Педагошком институту на једном од предавања рекли да би било добро да месеци март, јун, септембар и децембар поделимо тако деца могу да усвоје знања да крајем ових месеци почињу нова годишња доба. Такође је наглашено да не треба да буде затвореног типа, већ да постоје и пиши/бриши отворени елементи где ће деца сама, према свом осећају, представити своју перцепцију годишњих доба, временских прилика, облачења, осећања. Иначе, узета су у обзир и размишљања учитеља који су нагласили да се наше обавезе данас могу користити и као распоред часова.


4.       Који дидактички принципи се налазе у основи Календарка Свезналка?
Календарко је интерактивно дидактичко средство. Ученици самостално могу да стављају дане, месеце, године. Самостално ће моћи да уочавају временске прилике, закључе на основу тога шта ће обући... Сваки део Календарка свезналка формиран је пажљиво са одређеним циљем постицаја развоја знања, вештина и осећаја. Намењен је деци од 4 до 9 година, али се свакако и у каснијем узрасту може ефикасно користити. Придржава се основа Монтесори педагогије као и основама Валдорфске педагогије.


5.       Како васпитачи/васпитачице, учитељи/учитељице реагују на Календарка Свезналка?
Позитивне су реакције оних који верују осавремењавање васпитно-образовног процеса. Веома позитивно истичу да им се свиђа Календарко Свезналко зато што развија сензомоторику, децу упознаје са бојама, веома је практичан за наставу Света око нас...Такође бројеви који постоје на Календарку помажу да деца усвоје елементарна знања о бројевима.


6.       Позитивни/негативни коментари на рачун Календарка Свезналка?
Људи нам се захваљују што могу дуго времена да га користе, да им је веома значајно што је све на једном месту узимајући и обзир и распоред часова. Похваљују и дизајн и илустрације јер на основу сваке дете може да исприча причу. Једини негативни коментар је да то није ништа ново, где увек потврђујем чињеницу да у време информационе ере ништа не може бити потпуно ново, али додајем да наставу треба осавременити новим материјалима, нечим што можемо оставити у наследство новим генерацијама ученика.7.       Које ефекте можемо очекивати употребом Календарка Свезналка у васпитно-образовном процесу?
Укратко Календарко Свезналко представља едукативно наставно средство, дидактички материјал и играчку. Може се користити у области интелектуалног развоја, социо-емоционалног развоја, сензо-перцептивног, развоја говора, али и моторике. Деца кроз ово вишенаменско средство уче боје, изразе лица (емоције), годишња доба, усавршавају координацију око-рука, усвајају основне математичке појмове, своје обавезе и задужења кроз планер дана, уче бројеве, као и слова и усвајају технику читања. Такође познато је да кроз игру и симболе деца најлакше уче, што овом дидактичком средству даје посебан значај. Такође посебну страну овог дидактичко наставног средства представља управо потреба детета за ангажовањем у примени Календарака свезналка, усвајање знања кроз активност.


8.       Ваше лично мишљење о Календарку Свезналку?
Моја деца га имају у соби и грају се са њим и она и њихови другови. Постоји и енглеско издање (планирамо на руском и француском јеику) које је направљено са истим циљем, додајући чињеницу да ће деца усвојити знања и из енглеског језика (може се примењивати и у настави језика). У исто време ми је драго и жао чињенице да је Календарко направљен од квалитетних материјала и због цене истих, цена предметног Календарка је 150 евра у динарској против вредности значи 18.367 плус  ПДВ. 
Садражај Календарка Свезналка је:
·       Магнетна радна табла висине 100 цм и ширине 45 цм
·         90 радних елемената
·         Фломастери за пиши бриши магнете са са сунђером за брисање 
Свакако по сваком купљеном Календарку свезналку без икакве надокнаде одржавам једночасовну обуку запосленима који су све аспекти примене Календарка свезналка у раду са децом, као и који развојни ступњеви се требају пратити применом календарка, интелектуални, сензомоторни развој.....


9.       На који начин можемо доћи до Календарка Свезналка?
Стојимо Вам на располагању за заказивање за све додатне информације и питања, мој контакт телефон је 069/8950-421 или е-маил: kalendarko.sveznalko@gmail.com. Такође детаљнију презентацију Календарка свезналка погледајте на Фејсбук страници Календарко свезналко.
Када је реч о цени, цена Календарка свезналка формирана је према материјалима који се за његову производњу користе, а то су клирит, фореx, магнетна фолија, није лако уништив и гарантовано га могу користити многобројне генерације, може се и адекватно чистити.


10.   Планови за даље?

Уочила сам да деца имају проблем са перцепцијом и усвајањем знања о појму времена (сата), тако да је у плану израда Сатка свезналка који ће помоћи деци да усвоје знања о појму сата, минута, обавеза у току одређеног сата... Идеја је и да направим магнетне табле које би помогле деци да усвоје појмове биљака и животиња у зависности од станишта, годишњих доба.

Учитељица која не жели да одрасте и Календарко Свезналко