twitter
rss

Спремите се да активитате мождане вијуге на најзабавнији начин. Испред вас је мала књига великих мозгалица. Свака од мозгалица ће вас подрсаћи на размишљање. Немојте се чудити ако ваша деца/ученици схвате неку од мозгалица пре вас самих. Да, могуће је. Не верујете. Уверите се.

Слика преузета са: http://www.kcknjizara.rs/?b=D132

Књига је подељена на дванаест подручја задатака разврстаних у десет нивоа тежине. Свака област има значајну примену како при самом решавању задатака који се усложњавају тако и у свакодневном животу. Да, задаци имају и свакодневну употребну вредност. Које области вас очекују и шта можете да научите из понуђеног, откријте. Ово и јесте књига уз помоћ које ћете размишњати.

 1. Размишљајући о размисшљалицама. Све у овој књизи има везе са размишљањем. Приликом решавања мозгалица моћ схватања у најмању је руку подједнако важна као и визуелна перцепција или познавање математике. Ово поглављ    е увешће вас у задатке који ће проширити поља ваше маште, побољшати вам креативност, интуицију и увид у чињенице. Размишљање је вештина која може да се научи, као кување или играње голфа. Ако се бар мало потрудите да га развијете, уверићете се у његов напредак.
 2. Геометрија. Помоћу геометрије можете да анализирате величину, облик и положај предмета у простору. У овом поглављу имаћете прилиу да истражите неке делове тог древног облика математике тако што ћете решавати мозгалице везане за симетрију - особину неких предмета да остају исти приликом пресликавања у односу на своју осу или приликом ротације око ње - као и за ситуације у којима се облици мењају у простору.
 3. Тачке и линије. Тачке нису само знаци - оне су заправо апстрактни симболи који дефинишу одређену позицију. А линије нису само основни елементи цртежа, већ су и математички симболи који повезују тачке, означавају удаљеност и правац и одређују простор. Ово ће поглавље стављати пред вас изазове чијим чете решавањем тачке и линије - као и односе међу њима - сагледати на нов начин.
 4. Графови и мреже. Графови и мреже јесу дводимензионални системи тачака, темена или чворова који су повезани линијама или ивицама. У овом поглављу трагаћете за путањама које ће вас враћати у пролазну тачку и водити кроз различите графове и мреже. Многи од ових задатака морају се решавати методом покушаја и погрешака, што је један од разлога због којих су толико занимљиви и због којих њихово решавање пружа велико задовољство.
 5. Криве и кругови. Крива је линија која се непрекидно савија и нема ниједан угао. Неке криве су отворене: линија која их чини никада се не враћа на почетну тачку. Друге криве међусобно се повезују и стварају затворене криве, попут кругова и елипси. Мозгалице у овом поглављу односе се на овакве разноврсне и фасцинантне облике и њихов тродимензионални пандан - сферу.
 6. Облици и многоуглови. Геометријски облици можда делују једноставно, као, на пример, круг или квадрат, али они су у ствари, математички гледано, веома сложени. Нарочито су фасцинантни многоуглови - затворене фигуре оивичене дужима. У овом поглављу дати су задаци у којима треба да пронађете начине на које ћете разне облике и многоуглове моћи да састављате и изнова растављате.
 7. Шаблони. Шаблони се могу наћи на невероватно великом броју места у природи. Они указују на то да у основи свега постоји поредак који људима пружа осећај великог задовољства. Пермутације и факторијел, уређени распореди и магични квадрати - у овом поглављу пред вас ће се постављати изазови при чијем ћете решавању морати да откривате постојеће шаблоне и да стварате нове, сопствене.
 8. Исецање и спајање. Један од најбољих начина да научите нешто о разним облицима јесте тај да их исечете на делове и да од добијених делова направите нове облике. Постоји много начина дељења датог облика на делове, а неке од тих подела посебно су сложене. Исецања и спајања могу се наћи у многим играма, а у овом поглављу решаваћете неке од најбољих и најзанимљивијих мозгалица које се односе на ту тему.
 9. Бројеви. Бројеви су симболи и, попут објекта које представљају, заједно могу да сачине различите шаблоне. Низ, најједноставнији шаблон, јесте једноставна листа бројева датих одређеним редоследом. Нешто сложенији шаблони, који се називају редовима, јесу збирови бројева у оквиру једног низа. Разумевање тих и других појава често је веома захтевно. Захваљујући овом поглављу, моћи ћете боље да разумете логику бројева и да откријете њихову забавну страну.
 10. Логика и вероватноћа. Вероватноћа преставља могућност да се нешто догоди. Она се може мерити вредностима које се налазе између 0 (што значи да одређени исход није могућ) и 1 (када је исход у потпуности известан). Већина догађаја одвија се према законима вероватноће и, уколико познајемо те законе, шансе да пронађемо највероватније одговоре биће далеко веће. Ове мозгалице захтеваће од вас да одредите вероватноћу и да примените логику при давању одговора на наизглед нерешива питања.
 11. Топологија. Топологија је област у којој се проучавају површи и њихове непрекидне деформације. Две фигуре тополошки су еквивалентне ако једна може да се деформише (што подразумева савијање, увијање, растезање и сабијање, с тим што се она не сме поцепати, нити се њни делови смеју спајати) и да се тако претвори у ону другу. Основни задатак типологије јесте да се објекти групишу у категорије које су тополошки еквивалентне. У овом поглављу сусрешћете се с тим и разним другим тополошким изазовима које ће растегнути ваш ум.
 12. Природне науке. Природне науке су задивљујућа и изузетно широка област, али не морате бити научник да бисте решили мозгалице из овог поглавља. Потребно је да само натерате мозак да почне да користи урођену способност разумевања научних принципа. Када се будете дубоко замислили над тим како све функционише, изненадићете се колико већ знате захваљујући интуицији - и колико је узбудљиво користити сопствени ум приликом решавања сложених задатака.

Последња и наважнија област је финале која спаја све задатке и све начине решавања истих. Спремите се да употребите логику, интуицију, креативност и способност увиђања. Тркајте се победничким коњима, преклопите многоуглове, поведите псе у шетњу и распоредите војнике. Мислите да су то једини задаци који вас очекују? Варате се. Очекује вас 517 задатака и начина растезања, размрдавања и развијања мозга.

П.С. Mала књига, али вреднија него што можете замислите. Када је у питању вежбаоница за мозак, онда нема премца овој књизи. Зато је препоручујем свој деци да рамрдају своје мождане вијуге. Један, два, један, два. Математичка мозгалица. Препоручујем је и свим учитељима/учитељицама, наставницима/наставницама како би је користили у настави математике при уводном или завршном делу часа. По овој књизи можете и одганизовати наставне једиице логичких задатака јер су задаци подељени по тежини, што би допринело индивидуализацији наставе. Користите је мудро, јер вам може донети мудрост.
П.С.С. Хвала издавачкој кући Креативни центар на послатој књизи. Вашу књигу можете пронаћи на: http://www.kcknjizara.rs/?b=D132


Јелена Стошић Јовић, М.Sc.

0 коментара:

Постави коментар